صفحه اول 2017-05-19T05:45:18+00:00

رای برای انتخاب رئیس جمهور

نظرسنجی «ایپو» که در تاریخ ۲۷ اردیبهشت، دو روز پیش از انتخابات، انجام شده است، نشان می‌دهد که آرای آقایان روحانی و رئیسی کماکان در حال افزایش است. مطابق نتایج به دست آمده، در صورتی که الگوی مشارکت و رای‌دهی در روز ۲۹ اردیبهشت، مشابه روز انجام نظرسنجی باشد، انتخابات در دور اول با پیروزی حسن روحانی به پایان می‌رسد.
بنا با نتایج این نظرسنجی، حدود ۶۳ درصد از کسانی که می‌گویند:
۱) قطعاً یا احتمالا، در انتخابات شرکت خواهند کرد: و
۲) به یکی از ۶ نامزد موجود (اعم از منصرف یا در حال رقابت) رای‌ می‌دهند؛
به حسن روحانی و ۳۲ درصد دیگر به ابراهیم رئیسی رای خواهند داد. ۵ درصد از مردم هنوز به نام نامزدهای منصرف شده یا در حال رقابت دیگر اشاره می‌کنند (نمودار بالا).

در صورتی که کل پاسخ‌های آن دسته از مصاحبه شوندگانی را در نظر بگیریم که احتمال رای دادن آن‌ها در روز نظرسنجی وجود داشته، هنوز ۱۶ درصد از آنان در انتخاب یکی از نامزدها مردد هستند و ۲۰ درصد نیز از افشای نام نامزد مورد نظر خود سرباز می‌زنند (نمودار پایین).

در صورتی که این دو گروه و نیز کسانی را که به پرسش در مورد نامزد مورد نظر خود پاسخ‌‌های متفرقه می‌دهند کنار بگذاریم، حسن روحانی ۶۳ درصد و ابراهیم رئیسی ۳۲ درصد از آرای مردم را در روز ۲۷ اردیبهشت با خود همراه کرده‌اند.
باید توجه داشت که این برآوردها یک برآورد احتمالی و فاصله‌ای به حساب می‌آیند. به عبارت دیگر می‌توان گفت که به احتمال ۹۵ درصد حسن روحانی در روز ۲۷ اردیبهشت بین حدود ۵۹ تا ۶۷ درصد آرا و ابراهیم رئیسی بین ۲۸ تا ۳۶ درصد آرا را به دست آورده‌اند. اگر در فاصله ۴۸ ساعت تا انتخابات، همین الگو برقرار بماند، این محاسبات در روز انتخابات هم صادق خواهد بود.

تغییر آراء پس از کناره گیری قالیباف

بررسی نتایج داده‌‌‌های سه روز اخیر و پس از اعلام کناره گیری قالیباف نشان می‌دهد که کسانی که هنوز (بدون اطلاع یا با اطلاع از انصراف او) نامش را به عنوان نامزد مطلوب خود ذکر می‌کنند، در روز دوم با ۶ درصد و در روز سوم ۷ درصد کاهش از ۱۹/۲ درصد در ۲۴ اردیبهشت به ۳ درصد در ۲۷ اردیبهشت رسیده است.
در مقابل ریزش ۱۶ درصدی آرای قالیباف در این فاصله، آرای ابراهیم رئیسی در همین مدت ۱۶ درصد و آرای حسن روحانی ۷ درصد افزایش نشان می‌دهد که بخشی از آن ناشی از آرای ریزش شده از قالیباف است و بخشی از آن ناشی از کاهش تعداد مرددها.

تغییر آراء پس از کناره گیری قالیباف

در دو روز گذشته، از کسانی که از محمد باقر قالیباف به عنوان نامزد مورد نظر خود برای ریاست جمهوری نام برده‌اند، پرسیده شده با توجه به انصراف ایشان اکنون به چه کسی ممکن است رای دهند. پاسخ‌های به دست آمده نشان می‌دهد که ۳۰ درصد از این عده آرای خود را به ابراهیم رئیسی و ۲۶ درصد به حسن روحانی خواهند داد و ۳۳ درصد هنوز در این زمینه به تصمیم مشخصی نرسیده‌اند و ۹ درصد دیگر یا به کسی رای نخواهند داد یا پاسخ‌های نامرتبط داده‌اند.
با توجه به این که قالیباف در دو روز گذشته به طور میانگین ۶/۶ درصد رای داشته است، قدر مطلق آرایی که از این طریق به رئیسی و روحانی خواهد رسید به صورت حدود ۲ و ۱/۷ درصد خواهد بود.

مشارکت در انتخابات

میزان مشارکت اعلام شده از جانب پاسخگویان در ده روز گذشته، روند نسبتاً ثابتی را نشان می‌داده است. اما داده‌‌‌های گردآوری شده در ۲۷ اردیبهشت حاکی از افزایش اعلام مشارکت است. اکنون حدود ۷۷ درصد پاسخگویان می‌گویند به احتمال زیاد یا خیلی زیاد در انتخابات این دوره ریاست جمهوری شرکت خواهند کرد. در مقابل، ۱۲ درصد می‌گویند احتمال کم یا بسیار کمی وجود دارد که در این انتخابات شرکت کنند. گذشته از ۷ درصد از پاسخگویانی که احتمال شرکت آن‌ها در انتخابات – بیش یا کم – وجود دارد، ۱ درصد نیز در این زمینه به تصمیم مشخصی نرسیده‌اند.
باید توجه داشت که میزان مشارکت اعلام شده در نظرسنجی‌ها، از جمله نظرسنجی حاضر، لزوماً معادل همان میزان از نسبت شرکت کنندگان در روز انتخابات نیست. در نظرسنجی‌ها، معمولاً میزان «اعلام مشارکت»، بیش از میزان «مشارکت عملی» در روز انتخابات است. تفاوت «مشارکت اعلامی» و «مشارکت عملی» فقط مختص ایران نیست.
در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۲، میزان کلی مشارکت اعلام شده در نظرسنجی‌های آی‌پز حدود ۷۸ درصد بود ولی در روز انتخابات عملاً ۷۳ درصد به پای صندوق‌ها رفتند. اکنون نیز با توجه به علام مشارکت ۷۷ درصدی، باید در انتظار مشارکتی در همان حدود بود، مگر در فاصله دور روز مانده به انتخابات روندها تغییری ناگهانی داشته باشند.

بـــیـــش‌تر

آرشیو نظرسنجی‌های روزانه

گزارش مفصل نظرسنجی‌ها را می‌توانید در بخش آرشیو ببینید و یا نسخه‌ PDF آن را دانلود کنید.

آرشیو

تفاوت رای روحانی-رئیسی بر اساس ویژگی‌های فردی و اجتماعی

تفاوت رای بر اساس ویژگی‌های فردی و اجتماعی

نمایه عدم شرکت در انتخابات ۹۶

شرکت یا عدم شرکت در انتخابات

شرکت یا عدم شرکت در انتخابات بر اساس گروه سنی

گروه‌های سنی جوان‌تر کمتر احتمال می‌دهند در انتخابات شرکت کنند تا گروه‌‌های سنی بالاتر. به صورت معکوس، افراد واقع در سنین پایین‌تر بیشتر احتمال دارد در انتخابات شرکت نکنند.

شرکت یا عدم شرکت در انتخابات بر اساس تحصیلات

افراد با تحصیلات دانشگاهی بیشتر احتمال دارد در انتخابات شرکت کنند تا کسانی که فاقد تحصیلات دانشگاهی هستند.

شرکت یا عدم شرکت در انتخابات بر اساس منطقه سکونت

افراد ساکن در مناطق روستایی بیش‌تر از شهرنشیان احتمال دارد در انتخابات شرکت کنند.

Englishالعربية