نظرسنجی 2017-05-18T05:12:46+00:00

نتایج نظرسنجی  ۲۷ اردیبهشت

رای برای انتخاب رئیس جمهور

نظرسنجی «ایپو» که در تاریخ ۲۷ اردیبهشت، دو روز پیش از انتخابات، انجام شده است، نشان می‌دهد که آرای آقایان روحانی و رئیسی کماکان در حال افزایش است. مطابق نتایج به دست آمده، در صورتی که الگوی مشارکت و رای‌دهی در روز ۲۹ اردیبهشت، مشابه روز انجام نظرسنجی باشد، انتخابات در دور اول با پیروزی حسن روحانی به پایان می‌رسد.
بنا با نتایج این نظرسنجی، حدود ۶۳ درصد از کسانی که می‌گویند:
۱) قطعاً یا احتمالا، در انتخابات شرکت خواهند کرد: و
۲) به یکی از ۶ نامزد موجود (اعم از منصرف یا در حال رقابت) رای‌ می‌دهند؛
به حسن روحانی و ۳۲ درصد دیگر به ابراهیم رئیسی رای خواهند داد. ۵ درصد از مردم هنوز به نام نامزدهای منصرف شده یا در حال رقابت دیگر اشاره می‌کنند (نمودار بالا).

در صورتی که کل پاسخ‌های آن دسته از مصاحبه شوندگانی را در نظر بگیریم که احتمال رای دادن آن‌ها در روز نظرسنجی وجود داشته، هنوز ۱۶ درصد از آنان در انتخاب یکی از نامزدها مردد هستند و ۲۰ درصد نیز از افشای نام نامزد مورد نظر خود سرباز می‌زنند (نمودار پایین).

در صورتی که این دو گروه و نیز کسانی را که به پرسش در مورد نامزد مورد نظر خود پاسخ‌‌های متفرقه می‌دهند کنار بگذاریم، حسن روحانی ۶۳ درصد و ابراهیم رئیسی ۳۲ درصد از آرای مردم را در روز ۲۷ اردیبهشت با خود همراه کرده‌اند.
باید توجه داشت که این برآوردها یک برآورد احتمالی و فاصله‌ای به حساب می‌آیند. به عبارت دیگر می‌توان گفت که به احتمال ۹۵ درصد حسن روحانی در روز ۲۷ اردیبهشت بین حدود ۵۹ تا ۶۷ درصد آرا و ابراهیم رئیسی بین ۲۸ تا ۳۶ درصد آرا را به دست آورده‌اند. اگر در فاصله ۴۸ ساعت تا انتخابات، همین الگو برقرار بماند، این محاسبات در روز انتخابات هم صادق خواهد بود.

مشارکت در انتخابات

میزان مشارکت اعلام شده از جانب پاسخگویان در ده روز گذشته، روند نسبتاً ثابتی را نشان می‌دهد. در دو روز گذشته، حدود ۷۲ درصد پاسخگویان می‌گویند به احتمال زیاد یا خیلی زیاد در انتخابات این دوره ریاست جمهوری شرکت خواهند کرد. در مقابل، ۱۵ درصد می‌گویند احتمال کم یا بسیار کمی وجود دارد که در این انتخابات شرکت کنند. گذشته از ۹ درصد از پاسخگویانی که احتمال شرکت آن‌ها در انتخابات – بیش یا کم – وجود دارد، ۳ درصد نیز در این زمینه به تصمیم مشخصی نرسیده‌اند.
باید توجه داشت که میزان مشارکت اعلام شده در نظرسنجی‌ها، از جمله نظرسنجی حاضر، لزوماً معادل همان میزان از نسبت شرکت کنندگان در روز انتخابات نیست. در نظرسنجی‌ها، معمولاً میزان «اعلام مشارکت»، بیش از میزان «مشارکت عملی» در روز انتخابات است. تفاوت «مشارکت اعلامی» و «مشارکت عملی» فقط مختص ایران نیست.

تغییر آراء پس از کناره گیری قالیباف

میزان مشارکت اعلام شده از جانب پاسخگویان در ده روز گذشته، روند نسبتاً ثابتی را نشان می‌داده است. اما داده‌‌‌های گردآوری شده در ۲۷ اردیبهشت حاکی از افزایش اعلام مشارکت است. اکنون حدود ۷۷ درصد پاسخگویان می‌گویند به احتمال زیاد یا خیلی زیاد در انتخابات این دوره ریاست جمهوری شرکت خواهند کرد. در مقابل، ۱۲ درصد می‌گویند احتمال کم یا بسیار کمی وجود دارد که در این انتخابات شرکت کنند. گذشته از ۷ درصد از پاسخگویانی که احتمال شرکت آن‌ها در انتخابات – بیش یا کم – وجود دارد، ۱ درصد نیز در این زمینه به تصمیم مشخصی نرسیده‌اند.
باید توجه داشت که میزان مشارکت اعلام شده در نظرسنجی‌ها، از جمله نظرسنجی حاضر، لزوماً معادل همان میزان از نسبت شرکت کنندگان در روز انتخابات نیست. در نظرسنجی‌ها، معمولاً میزان «اعلام مشارکت»، بیش از میزان «مشارکت عملی» در روز انتخابات است. تفاوت «مشارکت اعلامی» و «مشارکت عملی» فقط مختص ایران نیست.
در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۲، میزان کلی مشارکت اعلام شده در نظرسنجی‌های آی‌پز حدود ۷۸ درصد بود ولی در روز انتخابات عملاً ۷۳ درصد به پای صندوق‌ها رفتند. اکنون نیز با توجه به علام مشارکت ۷۷ درصدی، باید در انتظار مشارکتی در همان حدود بود، مگر در فاصله دور روز مانده به انتخابات روندها تغییری ناگهانی داشته باشند.

تغییر آراء پس از کناره گیری قالیباف

در دو روز گذشته، از کسانی که از محمد باقر قالیباف به عنوان نامزد مورد نظر خود برای ریاست جمهوری نام برده‌اند، پرسیده شده با توجه به انصراف ایشان اکنون به چه کسی ممکن است رای دهند. پاسخ‌های به دست آمده نشان می‌دهد که ۳۰ درصد از این عده آرای خود را به ابراهیم رئیسی و ۲۶ درصد به حسن روحانی خواهند داد و ۳۳ درصد هنوز در این زمینه به تصمیم مشخصی نرسیده‌اند و ۹ درصد دیگر یا به کسی رای نخواهند داد یا پاسخ‌های نامرتبط داده‌اند.
با توجه به این که قالیباف در دو روز گذشته به طور میانگین ۶/۶ درصد رای داشته است، قدر مطلق آرایی که از این طریق به رئیسی و روحانی خواهد رسید به صورت حدود ۲ و ۱/۷ درصد خواهد بود.

رای جایگزین -۱

گذشته از روندهای مورد اشاره در مورد انتخاب دوم پاسخگویان، اکنون با تجمع داده‌‌ها بهتر می‌توان به این پرسش پاسخ داد که اگر پاسخگویان تا روز رای‌گیری تصمیم‌شان تغییر کند به چه کس دیگری ممکن است رای دهند.
نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که رای‌دهندگان به حسن روحانی بیشتر در رای خود مصمم هستند. به این معنی که ۲۳ درصد آنان می‌گویند اگر به او رای ندهند به کس دیگری رای نخواهند داد. این ارقام برای قالیباف و رئیسی ۱۶ و ۱۳ درصد است. به علاوه، در حالی که ۲۴ درصد از رای‌دهندگان به روحانی حاضرند به دو نامزد رقیب، یعنی قالیباف و رئیسی رای دهند، ۵۰ درصد از رای‌دهندگان به قالیباف و۶۱ درصد از رای‌دهندگان به رئیسی حاضرند به نامزد رقیب رای دهند.
به طور کلی، در مقابل ۲۵ درصد از رای‌دهندگان به روحانی که حاضرند به قالیباف یا رئیسی رای دهند، ۳۶ درصد از رای‌دهندگان به قالیباف یا رئیسی حاضرند روحانی را به عنوان نامزد جایگزین انتخاب کنند.
۱۵ درصد از رای‌دهندگان به روحانی می‌گویند اگر به او رای ندهند به قالیباف رای می‌دهند. در مقابل ۲۰ درصد از رای‌دهندگان به قالیباف می‌گویند اگر قرار باشد به کسی رای دهند، به روحانی رای می‌دهند.

رای جایگزین -۲

۱۱ درصد از رای‌دهندگان به روحانی می‌گویند در صورت رای ندادن به او به به رئیسی رای می‌دهند در حالی‌ که ۱۶ درصد از رای‌دهندگان به رئیسی می‌گویند انتخاب بعدی آن‌ها روحانی است.
در مقایسه آرای جایگزین قالیباف و رئیسی مشخص می‌شود که ۴۴ درصد از رای‌دهندگان به رئیسی حاضرند قالیباف را به عنوان جایگزین انتخاب کنند، اما در مقابل، ۳۰ درصد از رای‌دهندگان به قالیباف حاضرند رئیسی را به عنوان جایگزین برگزینند. به عبارتی خالص موازنه تبادل آرای قالیباف و رئیسی ۱۴ درصد به سود قالیباف است.
به طور کلی، روحانی در مقابل ۳۶ درصد از رایی که از رای‌دهندگان قالیباف و رئیسی کسب می‌کند، ۲۶ درصد از رای‌دهندگانش به این دو رای می‌دهند. به عبارتی، خالص موازنه آرای روحانی ۱۰ درصد مثبت است. قالیباف نیز در مقابل ۵۰ درصد از رایی که از رای‌دهندگان روحانی و رئیسی کسب می‌کند، ۵۹ درصد از رای‌دهندگانش به روحانی و رئیسی رای می‌دهند. به بیان دیگر خالص موازنه آرای قالیباف ۹ درصد منفی است. خالص موازنه آرای رئیسی نیز منفی ۱۰ درصد است. به این معنی که رئیسی در مقابل ۵۱ درصد از رای‌دهندگانش که به روحانی و قالیباف رای می‌دهند فقط رای ۴۱ درصد از رای‌دهندگان به روحانی و قالیباف را به دست می‌آورد.

روش پیمایش:

  • این پیمایش‌ به شیوه چرخشی دو روزه در سطح ملی در روز ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۶ انجام شده است.
  • مصاحبه‌ها به صورت تلفنی با ۱۲۰۳ نفر از ایرانیان  ۱۸ سال و مسن‌ترِ ساکن ایران صورت گرفته است که به صورت تصادفی انتخاب شده‌اند.
  • مصاحبه‌ها توسط پرسشگران فارسی زبان در طول ساعات روز انجام شده است.
  • مصاحبه‌گران به صورت عمومی برای پرسشگری و به صورت اختصاصی برای هر پیمایش آموزش دیده و در صورت موفقیت در آزمون مصاحبه‌گری، برای پرسشگری انتخاب شده‌اند.
  • هر مصاحبه بر حسب میزان اعتماد و صداقت پاسخگویان، توسط پرسشگر و ناظر پرسشگری ارزیابی و نمره داده شده است. پاسخگویانی که نمره اعتماد یا صداقت آن‌ها «خیلی کم» تشخیص داده شده، از نمونه کنار گذاشته شده‌اند.
  • طرح نمونه‌گیری، نمونه‌گیری نسبتی دو مرحله‌ای بر حسب سهم اپراتورهای مختلف در بازار تلفن و سپس به صورت تصادفی ساده بوده است.
  • نمونه‌ با توجه به اطلاعاتِ قابل دسترسیِ آخرین سرشماری ملی (۱۳۹۰) بر حسب جنسیت، گروه سنی و محل اقامت (شهری/روستایی) وزن داده شده است.
  • نتایج به دست آمده از این پیمایش را با فرض بیشترین واریانس، با اطمینان ۹۵٪ و با حاشیه‌ی خطای  ۲/۸۳± تا ۴/۰۶±  (بر حسب تعداد پاسخ‌ها به هر سوال) می‌توان به کل جمعیت تعمیم داد.
در فرمت پی‌دی‌اف ببینید

نتایج نظرسنجی ۲۷ اردیبشهت ۱۳۹۶

Englishالعربية