Poll3P 2017-05-10T17:04:16+00:00

نظرسنجی روز ۱۸ اردیبهشت

رای برای انتخاب رئیس جمهور

با آن که هنوز حدود ۵۷ درصد از کسانی که می‌گویند:
۱) قطعاً یا احتمالا، در انتخابات شرکت خواهند کرد: و
۲) به یکی از ۶ نامزد موجود رای‌می‌دهند؛
حسن روحانی را به عنوان فرد منتخب خود در روزهای اخیر برگزیده‌اند، اما آرای او در دو روز اخیر اندکی رو به کاهش گذاشته است. در مقابل، آرای ابراهیم رئیسی رشد قابل ملاحظه‌ای داشته و از حدود ۱۱ درصد به ۱۶ درصد افزایش یافته است. آرای اسحاق جهانگیری نیز مشابه آرای روحانی در سه روز اخیر رو به کاهش بوده است، اما آرای سه نامزد دیگر تغییر چشمگیری نکرده است. در سه روز اخیر، از نسبت آرای مردد‌ها کاسته شده است. شاید بخشی از افزایش آرای ابراهیم رئیسی به این موضوع مرتبط باشد.
با توجه به دامنه‌ خطای این نظرسنجی‌ها (بین ۳ تا ۴ درصد) در حال حاضر نمی‌توان در مورد این تغییرات گمانه‌زنی زودهنگامی کرد. با پیشرفت روند نظرسنجی، ممکن است الگوهای قابل اتکایی مشاهده شود

انتخاب دوم پاسخگویان

از مردم سوال شده است که اگر تا روز رای‌گیری نظرشان عوض شود، به چه کسی دیگری رای خواهند داد. در پاسخ، ترتیب متفاوتی با اولین انتخاب پاسخگویان مشاهده می‌شود. گذشته از مرددها (با ۱۹ درصد)‌ و کسانی که گزینه دومی در نظر ندارند (۲۰ درصد)، قالیباف، روحانی، رئیسی و جهانگیری چهار نامزدی هستند که با فاصله نزدیک، به عنوان گزینه دوم پاسخگویان مطرح‌اند.

کاندیدای نامحبوب

بیشتر پاسخگویان از بیان این موضوع سرباز می‌زنند که بگویند کدامیک از کاندیداهای موجود آن قدر به نظرشان نامطلوب است که به هیچ وجه حاضر به رای دادن به او نیستند. در واقع، نزدیک به نیمی از پاسخگویان می‌گویند هیچ کس از نظر آنان آن‌قدرها نامحبوب نیست یا این که نمی توانند یا نمی‌خواهند بگویند که نامزد نامطلوب آنان کیست. رتبه سه نامزد نامحبوب مانند رتبه سه نامزدی است که بیشترین رای را دارند: به ترتیب روحانی (۹ درصد) قالیباف (۴ درصد) و رئیسی (۳ درصد). جهانگیری (با کمتر از یک درصد) کماکان پایین‌ترین رتبه عدم محبوبیت را کسب کرده است.

تفاوت رای به نامزدها با پیش‌بینی پیروزی آن‌ها در انتخابات

تصور پاسخگویان از نامزدهای دارای بخت پیروزی در انتخابات پیش‌ رو تفاوت عمده‌ای با تمایل آنان به نامزدها ندارد. نسبت پاسخگویانی که بخت پیروزی روحانی را پیش‌بینی می‌کنند حدود ۴۸ درصد بیشتر از نسبت کسانی است که به او رای می‌دهند. در مقابل، نسبت کسانی که پیروزی قالیباف را پیش‌بینی می‌کنند، حدود ۵۰ درصد کمتر از نسبت کسانی است که به او رای می‌دهند. این میزان در مورد رئيسی ۳۰ درصد است.

مشارکت در انتخابات

حدود ۷۳ درصد پاسخگویان می‌گویند به احتمال زیاد یا خیلی زیاد در انتخابات این دوره ریاست جمهوری شرکت خواهند کرد. در مقابل، ۱۴ درصد می‌گویند احتمال کم یا بسیار کمی وجود دارد که در این انتخابات شرکت کنند. گذشته از ۷ درصد از پاسخگویانی که احتمال شرکت آن‌ها در انتخابات – بیش یا کم – وجود دارد، ۵ درصد نیز در این زمینه به تصمیم مشخصی نرسیده‌اند.
باید توجه داشت که میزان مشارکت اعلام شده در نظرسنجی‌ها، از جمله نظرسنجی حاضر، لزوماً معادل همان میزان از نسبت شرکت کنندگان در روز انتخابات نیست. در نظرسنجی‌ها، معمولاً میزان «اعلام مشارکت»، بیش از میزان «مشارکت عملی» در روز انتخابات است. تفاوت «مشارکت اعلامی» و «مشارکت عملی» فقط مختص ایران نیست.

پیگیری مناظره‌‌ها

پیگیری مناظره‌ها موضوعی است که پاسخگویان را به دو گروه نسبتاً هم وزن تقسیم می‌کند. حدود نیمی از پاسخگویان می‌گویند مناظره‌های انتخاباتی را دنبال کرده‌اند و نیمی از آنان می‌گویند این مناظره‌ها را تا به حال دنبال نکرده‌اند. ۴۷ درصد از پاسخگویان مناظره‌ها را تماشا کرده‌اند و ۲ درصد از آنان مناظره‌ها را شنیده‌اند.

مهم‌ترین مشکلات برای حل

پیگیری مناظره‌ها موضوعی است که پاسخگویان را به دو گروه نسبتاً هم وزن تقسیم می‌کند. حدود نیمی از پاسخگویان می‌گویند مناظره‌های انتخاباتی را دنبال کرده‌اند و نیمی از آنان می‌گویند این مناظره‌ها را تا به حال دنبال نکرده‌اند. ۴۷ درصد از پاسخگویان مناظره‌ها را تماشا کرده‌اند و ۲ درصد از آنان مناظره‌ها را شنیده‌اند.

روش پیمایش:

  • این پیمایش‌ به شیوه چرخشی چهار روزه در سطح ملی در فاصله روزهای ۱۵ تا ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۶ انجام شده است.
  • مصاحبه‌ها به صورت تلفنی با ۱۰۷۶ نفر از ایرانیان  ۱۸ سال و مسن‌ترِ ساکن ایران صورت گرفته است که به صورت تصادفی انتخاب شده‌اند.
  • مصاحبه‌ها توسط پرسشگران فارسی زبان در طول ساعات روز انجام شده است.
  • مصاحبه‌گران به صورت عمومی برای پرسشگری و به صورت اختصاصی برای هر پیمایش آموزش دیده و در صورت موفقیت در آزمون مصاحبه‌گری، برای پرسشگری انتخاب شده‌اند.
  • هر مصاحبه بر حسب میزان اعتماد و صداقت پاسخگویان، توسط پرسشگر و ناظر پرسشگری ارزیابی و نمره داده شده است. پاسخگویانی که نمره اعتماد یا صداقت آن‌ها «خیلی کم» تشخیص داده شده، از نمونه کنار گذاشته شده‌اند.
  • طرح نمونه‌گیری، نمونه‌گیری نسبتی دو مرحله‌ای بر حسب سهم اپراتورهای مختلف در بازار تلفن و سپس به صورت تصادفی ساده بوده است.
  • نمونه‌ با توجه به اطلاعاتِ قابل دسترسیِ آخرین سرشماری ملی (۱۳۹۰) بر حسب جنسیت، گروه سنی و محل اقامت (شهری/روستایی) وزن داده شده است.
  • نتایج به دست آمده از این پیمایش را با فرض بیشترین واریانس، با اطمینان ۹۵٪ و با حاشیه‌ی خطای  ۲/۹۹± تا ۳/۹۱±  (بر حسب تعداد پاسخ‌ها به هر سوال) می‌توان به کل جمعیت تعمیم داد.

در فرمت پی‌دی‌اف ببینید

نتایج نظرسنجی ۱۸ اردیبشهت ۱۳۹۶

English