Poll10P 2017-05-17T03:41:40+00:00

نتایج نظرسنجی  ۲۵ اردیبهشت

رای برای انتخاب رئیس جمهور

روند مستمر سه روز اخیر، ادامه افزایش آرای روحانی و رئیسی و کاهش آرای قالیباف بوده است. اطلاعات این نظرسنجی‌ها عمدتا به دو روز پیش از زمان انتشار خبر انصراف قالیباف و روز اعلام انصراف مربوط می‌شود. نتایج نظرسنجی «ایپو» در سه روز اخیر نشان می‌دهد که حسن روحانی فاصله خود را با ابراهیم رئیسی، رقیب اکنون اصلی خود، حفظ کرده است. در سه روز اخیر حدود ۵۸ درصد از کسانی که می‌گویند:
۱) قطعاً یا احتمالا، در انتخابات شرکت خواهند کرد: و
۲) به یکی از ۶ نامزد موجود رای‌ می‌دهند؛
حسن روحانی را به عنوان فرد منتخب خود در روزهای اخیر برگزیده‌اند. در همین مدت ابراهیم رئیسی ۲۳ درصد از آرای همان افراد را به خود جلب کرده است.
سه نامزد دیگر با آرایی زیر ۳ درصد به نظر نمی‌رسد بختی برای پیروزی در انتخابات پیش رو داشته باشند.
نسبت مرددها، بیش و کم، یک چهارم از پاسخگویان را در برمی‌گیرد. و اگر افرادی که رای خود را کتمان می‌کنند و پاسخ‌های متفرقه را در نظر بگیریم، باید گفت بیش از نیمی از پاسخگویان هنوز رای مشخصی را برای انتخاباتی که همین چند روز آینده برگزار می‌شود، ابراز نمی‌کنند (نمودار پایین). در چنین وضعیتی، تخمین نتیجه انتخابات بسیار دشوار خواهد بود.

مشارکت در انتخابات

میزان مشارکت اعلام شده از جانب پاسخگویان در نه روز گذشته، روند نسبتاً ثابتی را نشان می‌دهد. در سه روز گذشته، حدود ۷۲ درصد پاسخگویان می‌گویند به احتمال زیاد یا خیلی زیاد در انتخابات این دوره ریاست جمهوری شرکت خواهند کرد. در مقابل، ۱۶ درصد می‌گویند احتمال کم یا بسیار کمی وجود دارد که در این انتخابات شرکت کنند. گذشته از ۸ درصد از پاسخگویانی که احتمال شرکت آن‌ها در انتخابات – بیش یا کم – وجود دارد، ۴ درصد نیز در این زمینه به تصمیم مشخصی نرسیده‌اند.
باید توجه داشت که میزان مشارکت اعلام شده در نظرسنجی‌ها، از جمله نظرسنجی حاضر، لزوماً معادل همان میزان از نسبت شرکت کنندگان در روز انتخابات نیست. در نظرسنجی‌ها، معمولاً میزان «اعلام مشارکت»، بیش از میزان «مشارکت عملی» در روز انتخابات است. تفاوت «مشارکت اعلامی» و «مشارکت عملی» فقط مختص ایران نیست.

رای جایگزین -۱

گذشته از روندهای مورد اشاره در مورد انتخاب دوم پاسخگویان، اکنون با تجمع داده‌‌ها بهتر می‌توان به این پرسش پاسخ داد که اگر پاسخگویان تا روز رای‌گیری تصمیم‌شان تغییر کند به چه کس دیگری ممکن است رای دهند.
نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که رای‌دهندگان به حسن روحانی بیشتر در رای خود مصمم هستند. به این معنی که ۲۳ درصد آنان می‌گویند اگر به او رای ندهند به کس دیگری رای نخواهند داد. این ارقام برای قالیباف و رئیسی ۱۶ و ۱۳ درصد است. به علاوه، در حالی که ۲۴ درصد از رای‌دهندگان به روحانی حاضرند به دو نامزد رقیب، یعنی قالیباف و رئیسی رای دهند، ۵۰ درصد از رای‌دهندگان به قالیباف و۶۱ درصد از رای‌دهندگان به رئیسی حاضرند به نامزد رقیب رای دهند.
به طور کلی، در مقابل ۲۵ درصد از رای‌دهندگان به روحانی که حاضرند به قالیباف یا رئیسی رای دهند، ۳۶ درصد از رای‌دهندگان به قالیباف یا رئیسی حاضرند روحانی را به عنوان نامزد جایگزین انتخاب کنند.
۱۵ درصد از رای‌دهندگان به روحانی می‌گویند اگر به او رای ندهند به قالیباف رای می‌دهند. در مقابل ۲۰ درصد از رای‌دهندگان به قالیباف می‌گویند اگر قرار باشد به کسی رای دهند، به روحانی رای می‌دهند.

رای جایگزین -۲

۱۱ درصد از رای‌دهندگان به روحانی می‌گویند در صورت رای ندادن به او به به رئیسی رای می‌دهند در حالی‌ که ۱۶ درصد از رای‌دهندگان به رئیسی می‌گویند انتخاب بعدی آن‌ها روحانی است.
در مقایسه آرای جایگزین قالیباف و رئیسی مشخص می‌شود که ۴۴ درصد از رای‌دهندگان به رئیسی حاضرند قالیباف را به عنوان جایگزین انتخاب کنند، اما در مقابل، ۳۰ درصد از رای‌دهندگان به قالیباف حاضرند رئیسی را به عنوان جایگزین برگزینند. به عبارتی خالص موازنه تبادل آرای قالیباف و رئیسی ۱۴ درصد به سود قالیباف است.
به طور کلی، روحانی در مقابل ۳۶ درصد از رایی که از رای‌دهندگان قالیباف و رئیسی کسب می‌کند، ۲۶ درصد از رای‌دهندگانش به این دو رای می‌دهند. به عبارتی، خالص موازنه آرای روحانی ۱۰ درصد مثبت است. قالیباف نیز در مقابل ۵۰ درصد از رایی که از رای‌دهندگان روحانی و رئیسی کسب می‌کند، ۵۹ درصد از رای‌دهندگانش به روحانی و رئیسی رای می‌دهند. به بیان دیگر خالص موازنه آرای قالیباف ۹ درصد منفی است. خالص موازنه آرای رئیسی نیز منفی ۱۰ درصد است. به این معنی که رئیسی در مقابل ۵۱ درصد از رای‌دهندگانش که به روحانی و قالیباف رای می‌دهند فقط رای ۴۱ درصد از رای‌دهندگان به روحانی و قالیباف را به دست می‌آورد.

روش پیمایش:

  • این پیمایش‌ به شیوه چرخشی سه روزه در سطح ملی در فاصله روزهای ۲۲ تا ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۶ انجام شده است.
  • مصاحبه‌ها به صورت تلفنی با ۱۱۲۲ نفر از ایرانیان  ۱۸ سال و مسن‌ترِ ساکن ایران صورت گرفته است که به صورت تصادفی انتخاب شده‌اند.
  • مصاحبه‌ها توسط پرسشگران فارسی زبان در طول ساعات روز انجام شده است.
  • مصاحبه‌گران به صورت عمومی برای پرسشگری و به صورت اختصاصی برای هر پیمایش آموزش دیده و در صورت موفقیت در آزمون مصاحبه‌گری، برای پرسشگری انتخاب شده‌اند.
  • هر مصاحبه بر حسب میزان اعتماد و صداقت پاسخگویان، توسط پرسشگر و ناظر پرسشگری ارزیابی و نمره داده شده است. پاسخگویانی که نمره اعتماد یا صداقت آن‌ها «خیلی کم» تشخیص داده شده، از نمونه کنار گذاشته شده‌اند.
  • طرح نمونه‌گیری، نمونه‌گیری نسبتی دو مرحله‌ای بر حسب سهم اپراتورهای مختلف در بازار تلفن و سپس به صورت تصادفی ساده بوده است.
  • نمونه‌ با توجه به اطلاعاتِ قابل دسترسیِ آخرین سرشماری ملی (۱۳۹۰) بر حسب جنسیت، گروه سنی و محل اقامت (شهری/روستایی) وزن داده شده است.
  • نتایج به دست آمده از این پیمایش را با فرض بیشترین واریانس، با اطمینان ۹۵٪ و با حاشیه‌ی خطای  ۲/۹۳± تا ۴/۳۰±  (بر حسب تعداد پاسخ‌ها به هر سوال) می‌توان به کل جمعیت تعمیم داد.
در فرمت پی‌دی‌اف ببینید

نتایج نظرسنجی ۲۵ اردیبشهت ۱۳۹۶

English