Poll9P 2017-05-17T04:17:21+00:00

نتایج نظرسنجی  ۲۴ اردیبهشت

رای برای انتخاب رئیس جمهور

دو پدیده جالب سه روز اخیر، یکی افزایش مجدد آرای روحانی و کاهش آرای قالیباف است و دیگری افزایش قابل توجه نسبت کسانی که رای خود را کتمان می‌کنند. دو روز پس از آخرین مناظره نامزدها، نظرسنجی ایپو نشان می‌دهد که حسن روحانی فاصله خود را با دو رقیب اصلی اندکی افزایش داده است. در سه روز اخیر ۵۶ درصد از کسانی که می‌گویند:
۱) قطعاً یا احتمالا، در انتخابات شرکت خواهند کرد: و
۲) به یکی از ۶ نامزد موجود رای‌ می‌دهند؛
حسن روحانی را به عنوان فرد منتخب خود در روزهای اخیر برگزیده‌اند. پس از او، ابراهیم رئیسی (با ۲۲ درص) جایگزین محمدباقر قالیباف (با ۱۹ درصد) شده است (نمودار بالا).
پدیده دیگر، رشد نسبت کسانی است که به مرور رای خود را کتمان می‌کنند. از نظر شکلی، بر اساس روند نظرسنجی‌ها، افزایش این عده با کاهش آرای روحانی و قالیباف و همین‌ طور کاهش نسبت مردد‌ها و پاسخ‌‌های متفرقه سازگار است. یعنی مرددها و کسانی که پاسخ‌های متفرقه می‌دهند به مرور به تصمیم مشخصی رسیده‌اند اما به همراه عده‌ای دیگر که پیشتر نظر مشخصی داشته‌اند، از بیان رای خود سرباز می‌زنند. (نمودار پایین)
خارج از حیطه نظرسنجی و از دیدگاه تحلیلی، می‌توان احتمال داد که با توجه به بالاگرفتن سطح منازعات سیاسی، و افزایش احساس خطر، پاسخگویان مایل به آشکار کردن رای خود نیستند. در این صورت، پاسخ به این پرسش که این تهدید از ناحیه چه نیروهایی است و چه گروه‌هایی از افراد را ممکن است تهدید کند، می‌تواند تا حدی مشخص کند که گروه پنهان کننده رای، بیشتر به روحانی گرایش دارند یا به قالیباف.

انتخاب دوم پاسخگویان

در طول یک نه روز اخیر، از مردم سوال شده است که اگر تا روز رای‌گیری نظرشان عوض شود، به چه کسی دیگری رای خواهند داد. دو روند معکوس در این جا کاهش نسبت مرددها و افزایش نسبت کسانی است که (گویا تصمیم خود را قطعی کرده‌اند) و حاضر نیستند به شخص دیگری رای دهند. آرای نامزدها نسبت به این تغییر، با تغییرات شدیدی مواجه نیست.

کاندیدای نامحبوب

بیشتر پاسخگویان کماکان از بیان این موضوع سرباز می‌زنند که بگویند کدامیک از کاندیداهای موجود آن قدر به نظرشان نامطلوب است که به هیچ وجه حاضر به رای دادن به او نیستند. در واقع، نزدیک به ۴۷ درصد از پاسخگویان می‌گویند هیچ کس از نظر آنان آن‌قدرها نامحبوب نیست یا این که نمی توانند یا نمی‌خواهند بگویند که نامزد نامطلوب آنان کیست. رتبه سه نامزد نامحبوب، بیش و کم، مانند رتبه سه نامزدی است که بیشترین رای را دارند: به ترتیب روحانی (۸ درصد)، قالیباف(۵ درصد) و رئیسی (۴ درصد). جهانگیری و هاشمی‌طبا (با کمتر از دو درصد) پایین‌ترین رتبه عدم محبوبیت را کسب کرده‌اند.

مشارکت در انتخابات

میزان مشارکت اعلام شده از جانب پاسخگویان در هشت روز گذشته، روند نسبتاً ثابتی را نشان می‌داده است، اما به نظر می‌رسد میزان مشارکت اعلام شده از جانب پاسخگویان در حال افزایش باشد. در سه روز گذشته، حدود ۷۴ درصد پاسخگویان می‌گویند به احتمال زیاد یا خیلی زیاد در انتخابات این دوره ریاست جمهوری شرکت خواهند کرد. در مقابل، ۱۶ درصد می‌گویند احتمال کم یا بسیار کمی وجود دارد که در این انتخابات شرکت کنند. گذشته از ۶ درصد از پاسخگویانی که احتمال شرکت آن‌ها در انتخابات – بیش یا کم – وجود دارد، ۴ درصد نیز در این زمینه به تصمیم مشخصی نرسیده‌اند.
باید توجه داشت که میزان مشارکت اعلام شده در نظرسنجی‌ها، از جمله نظرسنجی حاضر، لزوماً معادل همان میزان از نسبت شرکت کنندگان در روز انتخابات نیست. در نظرسنجی‌ها، معمولاً میزان «اعلام مشارکت»، بیش از میزان «مشارکت عملی» در روز انتخابات است. تفاوت «مشارکت اعلامی» و «مشارکت عملی» فقط مختص ایران نیست.

پیگیری مناظره‌‌ها

اعلام پیگیری مناظره‌ها از طرف پاسخگویان، به مرور افزایش نشان می‌دهد. البته باید توجه داشت پاسخگویان، «مناظره» را اعم از برنامه‌های مناظره نامزدها با هم و سایر برنامه‌‌های تبلیغاتی کاندیداها در رسانه‌‌های همگانی قلمداد می‌کنند. اکنون نزدیک به ۶۲ درصد از پاسخگویان می‌گویند این نوع برنامه‌ها را دیده یا شنیده‌اند و در مقابل حدود ۳۷ درصد می‌گویند مناظره‌ها را یا ندیده و نشنیده‌اند یا اساسا از موضوع بی اطلاع هستند. با توجه به این که این ارقام ناشی از تجمع اطلاعات سه روز اخیر است، هنوز افزایش تعداد دنبال‌کنندگان مناظره‌ها که پس از مناظره آخر افزایش داشته است در این جا به خوبی منعکس نشده است.

رای جایگزین -۱

گذشته از روندهای مورد اشاره در مورد انتخاب دوم پاسخگویان، اکنون با تجمع داده‌‌ها بهتر می‌توان به این پرسش پاسخ داد که اگر پاسخگویان تا روز رای‌گیری تصمیم‌شان تغییر کند به چه کس دیگری ممکن است رای دهند.
نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که رای‌دهندگان به حسن روحانی بیشتر در رای خود مصمم هستند. به این معنی که ۲۳ درصد آنان می‌گویند اگر به او رای ندهند به کس دیگری رای نخواهند داد. این ارقام برای قالیباف و رئیسی ۱۶ و ۱۳ درصد است. به علاوه، در حالی که ۲۴ درصد از رای‌دهندگان به روحانی حاضرند به دو نامزد رقیب، یعنی قالیباف و رئیسی رای دهند، ۵۰ درصد از رای‌دهندگان به قالیباف و۶۱ درصد از رای‌دهندگان به رئیسی حاضرند به نامزد رقیب رای دهند.
به طور کلی، در مقابل ۲۵ درصد از رای‌دهندگان به روحانی که حاضرند به قالیباف یا رئیسی رای دهند، ۳۶ درصد از رای‌دهندگان به قالیباف یا رئیسی حاضرند روحانی را به عنوان نامزد جایگزین انتخاب کنند.
۱۵ درصد از رای‌دهندگان به روحانی می‌گویند اگر به او رای ندهند به قالیباف رای می‌دهند. در مقابل ۲۰ درصد از رای‌دهندگان به قالیباف می‌گویند اگر قرار باشد به کسی رای دهند، به روحانی رای می‌دهند.

رای جایگزین -۲

۱۱ درصد از رای‌دهندگان به روحانی می‌گویند در صورت رای ندادن به او به به رئیسی رای می‌دهند در حالی‌ که ۱۶ درصد از رای‌دهندگان به رئیسی می‌گویند انتخاب بعدی آن‌ها روحانی است.
در مقایسه آرای جایگزین قالیباف و رئیسی مشخص می‌شود که ۴۴ درصد از رای‌دهندگان به رئیسی حاضرند قالیباف را به عنوان جایگزین انتخاب کنند، اما در مقابل، ۳۰ درصد از رای‌دهندگان به قالیباف حاضرند رئیسی را به عنوان جایگزین برگزینند. به عبارتی خالص موازنه تبادل آرای قالیباف و رئیسی ۱۴ درصد به سود قالیباف است.
به طور کلی، روحانی در مقابل ۳۶ درصد از رایی که از رای‌دهندگان قالیباف و رئیسی کسب می‌کند، ۲۶ درصد از رای‌دهندگانش به این دو رای می‌دهند. به عبارتی، خالص موازنه آرای روحانی ۱۰ درصد مثبت است. قالیباف نیز در مقابل ۵۰ درصد از رایی که از رای‌دهندگان روحانی و رئیسی کسب می‌کند، ۵۹ درصد از رای‌دهندگانش به روحانی و رئیسی رای می‌دهند. به بیان دیگر خالص موازنه آرای قالیباف ۹ درصد منفی است. خالص موازنه آرای رئیسی نیز منفی ۱۰ درصد است. به این معنی که رئیسی در مقابل ۵۱ درصد از رای‌دهندگانش که به روحانی و قالیباف رای می‌دهند فقط رای ۴۱ درصد از رای‌دهندگان به روحانی و قالیباف را به دست می‌آورد.

روش پیمایش:

  • این پیمایش‌ به شیوه چرخشی سه روزه در سطح ملی در فاصله روزهای ۲۲ تا ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۶ انجام شده است.
  • مصاحبه‌ها به صورت تلفنی با ۱۱۲۲ نفر از ایرانیان  ۱۸ سال و مسن‌ترِ ساکن ایران صورت گرفته است که به صورت تصادفی انتخاب شده‌اند.
  • مصاحبه‌ها توسط پرسشگران فارسی زبان در طول ساعات روز انجام شده است.
  • مصاحبه‌گران به صورت عمومی برای پرسشگری و به صورت اختصاصی برای هر پیمایش آموزش دیده و در صورت موفقیت در آزمون مصاحبه‌گری، برای پرسشگری انتخاب شده‌اند.
  • هر مصاحبه بر حسب میزان اعتماد و صداقت پاسخگویان، توسط پرسشگر و ناظر پرسشگری ارزیابی و نمره داده شده است. پاسخگویانی که نمره اعتماد یا صداقت آن‌ها «خیلی کم» تشخیص داده شده، از نمونه کنار گذاشته شده‌اند.
  • طرح نمونه‌گیری، نمونه‌گیری نسبتی دو مرحله‌ای بر حسب سهم اپراتورهای مختلف در بازار تلفن و سپس به صورت تصادفی ساده بوده است.
  • نمونه‌ با توجه به اطلاعاتِ قابل دسترسیِ آخرین سرشماری ملی (۱۳۹۰) بر حسب جنسیت، گروه سنی و محل اقامت (شهری/روستایی) وزن داده شده است.
  • نتایج به دست آمده از این پیمایش را با فرض بیشترین واریانس، با اطمینان ۹۵٪ و با حاشیه‌ی خطای  ۲/۹۳± تا ۴/۳۰±  (بر حسب تعداد پاسخ‌ها به هر سوال) می‌توان به کل جمعیت تعمیم داد.
در فرمت پی‌دی‌اف ببینید

نتایج نظرسنجی ۲۴ اردیبشهت ۱۳۹۶

English