Poll8P 2017-05-15T01:43:15+00:00

نتایج نظرسنجی  ۲۳ اردیبهشت

رای برای انتخاب رئیس جمهور

حسن روحانی را به عنوان فرد منتخب خود در روزهای اخیر برگزیده‌اند. پس از او، محمدباقر قالیباف با اندکی افزایش، حدود ۲۳ درصد و ابراهیم رئیسی با ۲۲ درصد از آراء قرار دارند. هر سه نامزد دیگر زیر ۲ درصد رای داشته‌اند. (نمودار بالا).
باید توجه داشت که حاشیه خطای این نظرسنجی‌ها بین ۳ تا ۴ درصد است. بنابراین بالا و پایین رفتن اندک ارقام یادشده در همان روز بیانگر تحول تعیین کننده‌ای نیست مگر بیانگر یک روند باشد.
این ارقام برگرفته از اطلاعات ۳ روز اخیر (یک روز پیش ازآخرین مناظره، روز مناظره و یک روز پس از مناظره) است. برای درک بهتر تاثیر احتمالی مناظره‌ آخر باید روند روزهای آینده را در نظر گرفت.
با وجود کاهش مداوم نسبت مرددها، هنوز همچنین نباید از نظر دور داشت که با وجود کاهش نسبت مرددها، در فاصله یک هفته تا انتخابات هنوز ۲۵ درصد از رای دهندگان مرددند هستند و حدود ۲۲ درصد نظر خود را ابراز نمی‌کنند با نظر مشخصی بیان نمی‌کنند. این عده، کماکان قادرند تمام محاسبات و روندهای موجود را به هم بزنند. (نمودارسمت چپ).

انتخاب دوم پاسخگویان

در طول هشت روز اخیر، از مردم سوال شده است که اگر تا روز رای‌گیری نظرشان عوض شود، به چه کسی دیگری رای خواهند داد. دو روند معکوس در این جا کاهش نسبت مرددها و افزایش نسبت کسانی است که (گویا تصمیم خود را قطعی کرده‌اند( و حاضر نیستند به شخص دیگری رای دهند.
همچنین، تا حدی متناظر با این روند، آرای ابراهمی رئیسی به عنوان انتخاب دوم در حال افزایش بوده است و رشد ارای قالیباف متوقف شده است.

کاندیدای نامحبوب

بیشتر پاسخگویان کماکان از بیان این موضوع سرباز می‌زنند که بگویند کدامیک از کاندیداهای موجود آن قدر به نظرشان نامطلوب است که به هیچ وجه حاضر به رای دادن به او نیستند. در واقع، نزدیک به ۴۶ درصد از پاسخگویان می‌گویند هیچ کس از نظر آنان آن‌قدرها نامحبوب نیست یا این که نمی توانند یا نمی‌خواهند بگویند که نامزد نامطلوب آنان کیست. رتبه سه نامزد نامحبوب، بیش و کم، مانند رتبه سه نامزدی است که بیشترین رای را دارند: به ترتیب روحانی (۸ درصد)، رئیسی (۵ درصد) و قالیباف (۴ درصد). جهانگیری و هاشمی‌طبا (با کمتر از دو درصد) پایین‌ترین رتبه عدم محبوبیت را کسب کرده‌اند.

مشارکت در انتخابات

میزان مشارکت اعلام شده از جانب پاسخگویان در هشت روز گذشته، روند نسبتاً ثابتی را نشان می‌دهد. حدود ۷۰ درصد پاسخگویان می‌گویند به احتمال زیاد یا خیلی زیاد در انتخابات این دوره ریاست جمهوری شرکت خواهند کرد. در مقابل، ۱۷ درصد می‌گویند احتمال کم یا بسیار کمی وجود دارد که در این انتخابات شرکت کنند. گذشته از ۶ درصد از پاسخگویانی که احتمال شرکت آن‌ها در انتخابات – بیش یا کم – وجود دارد، ۴ درصد نیز در این زمینه به تصمیم مشخصی نرسیده‌اند.
باید توجه داشت که میزان مشارکت اعلام شده در نظرسنجی‌ها، از جمله نظرسنجی حاضر، لزوماً معادل همان میزان از نسبت شرکت کنندگان در روز انتخابات نیست. در نظرسنجی‌ها، معمولاً میزان «اعلام مشارکت»، بیش از میزان «مشارکت عملی» در روز انتخابات است. تفاوت «مشارکت اعلامی» و «مشارکت عملی» فقط مختص ایران نیست.

پیگیری مناظره‌‌ها

اعلام پیگیری مناظره‌ها از طرف پاسخگویان، به مرور افزایش نشان می‌دهد. البته باید توجه داشت پاسخگویان، «مناظره» را اعم از برنامه‌های مناظره نامزدها با هم و سایر برنامه‌‌های تبلیغاتی کاندیداها در رسانه‌‌های همگانی قلمداد می‌کنند. اکنون نزدیک به ۶۲ درصد از پاسخگویان می‌گویند این نوع برنامه‌ها را دیده یا شنیده‌اند و در مقابل حدود ۳۷ درصد می‌گویند مناظره‌ها را یا ندیده و نشنیده‌اند یا اساسا از موضوع بی اطلاع هستند. با توجه به این که این ارقام ناشی از تجمع اطلاعات سه روز اخیر است، هنوز افزایش تعداد دنبال‌کنندگان مناظره‌ها که پس از مناظره آخر افزایش داشته است در این جا به خوبی منعکس نشده است.

روش پیمایش:

  • این پیمایش‌ به شیوه چرخشی سه روزه در سطح ملی در فاصله روزهای ۲۱ تا ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۶ انجام شده است.
  • مصاحبه‌ها به صورت تلفنی با ۱۰۱۲ نفر از ایرانیان  ۱۸ سال و مسن‌ترِ ساکن ایران صورت گرفته است که به صورت تصادفی انتخاب شده‌اند.
  • مصاحبه‌ها توسط پرسشگران فارسی زبان در طول ساعات روز انجام شده است.
  • مصاحبه‌گران به صورت عمومی برای پرسشگری و به صورت اختصاصی برای هر پیمایش آموزش دیده و در صورت موفقیت در آزمون مصاحبه‌گری، برای پرسشگری انتخاب شده‌اند.
  • هر مصاحبه بر حسب میزان اعتماد و صداقت پاسخگویان، توسط پرسشگر و ناظر پرسشگری ارزیابی و نمره داده شده است. پاسخگویانی که نمره اعتماد یا صداقت آن‌ها «خیلی کم» تشخیص داده شده، از نمونه کنار گذاشته شده‌اند.
  • طرح نمونه‌گیری، نمونه‌گیری نسبتی دو مرحله‌ای بر حسب سهم اپراتورهای مختلف در بازار تلفن و سپس به صورت تصادفی ساده بوده است.
  • نمونه‌ با توجه به اطلاعاتِ قابل دسترسیِ آخرین سرشماری ملی (۱۳۹۰) بر حسب جنسیت، گروه سنی و محل اقامت (شهری/روستایی) وزن داده شده است.
  • نتایج به دست آمده از این پیمایش را با فرض بیشترین واریانس، با اطمینان ۹۵٪ و با حاشیه‌ی خطای  ۳/۰۸± تا ۴/۷۳±  (بر حسب تعداد پاسخ‌ها به هر سوال) می‌توان به کل جمعیت تعمیم داد.
در فرمت پی‌دی‌اف ببینید

نتایج نظرسنجی ۲۳ اردیبشهت ۱۳۹۶

English