Poll7P 2017-05-14T02:58:11+00:00

نتایج نظرسنجی  ۲۲ اردیبهشت

رای برای انتخاب رئیس جمهور

تا یک روز پیش از آخرین مناظره، نظرسنجی ایپو نشان می‌دهد که حسن روحانی هنوز نسبت به سایر نامزدها رای بیشتری دارد. در چهار روز پیش از مناظره آخر، ۵۵ درصد از کسانی که می‌گویند:
۱) قطعاً یا احتمالا، در انتخابات شرکت خواهند کرد: و
۲) به یکی از ۶ نامزد موجود رای‌ می‌دهند؛
حسن روحانی را به عنوان فرد منتخب خود در روزهای اخیر برگزیده‌اند. پس از او، محمدباقر قالیباف با اندکی افزایش، حدود ۲۲ درصد و ابراهیم رئیسی با ۲۰ درصد از آراء قرار دارند. هر سه نامزد دیگر زیر ۲ درصد رای داشته‌اند. (نمودار بالا).
باید توجه داشت که حاشیه خطای این نظرسنجی‌ها بین ۳ تا ۴ درصد است. از این رو تمرکز بر یک رقم مشخص و غفلت از روندها می‌تواند به استنتاج‌های نادرست منجر شود. از جمله روندها، شیب معکوس و تا حدی متقارن بین کاهش نسبت مرددها و افزایش نسبت رای روحانی است. همچنین نباید از نظر دور داشت که با وجود کاهش نسبت مرددها، در فاصله یک هفته تا انتخابات هنوز ۲۵ درصد از رای دهندگان مرددند هستند و ۱۱ درصد نظر خود را ابراز نمی‌کنند. این عده می‌توانند تمام معادلات موجود را به هم بزنند. (نمودارسمت چپ).

انتخاب دوم پاسخگویان

در طول یک هفته اخیر، از مردم سوال شده است که اگر تا روز رای‌گیری نظرشان عوض شود، به چه کسی دیگری رای خواهند داد. حدود یک پنجم از رای‌دهندگان بر نظر اول خود پافشاری می‌کنند و حدود یک پنجم دیگر هنوز مرددند. آرای قالیباف به عنوان انتخاب دوم، هنوز در حال رشد آهسته است.

کاندیدای نامحبوب

بیشتر پاسخگویان کماکان از بیان این موضوع سرباز می‌زنند که بگویند کدامیک از کاندیداهای موجود آن قدر به نظرشان نامطلوب است که به هیچ وجه حاضر به رای دادن به او نیستند. در واقع، نزدیک به ۴۶ درصد از پاسخگویان می‌گویند هیچ کس از نظر آنان آن‌قدرها نامحبوب نیست یا این که نمی توانند یا نمی‌خواهند بگویند که نامزد نامطلوب آنان کیست. رتبه سه نامزد نامحبوب، بیش و کم، مانند رتبه سه نامزدی است که بیشترین رای را دارند: به ترتیب روحانی (۶ درصد)، رئیسی (۶ درصد) و قالیباف (۵ درصد). جهانگیری (با کمتر از یک درصد) کماکان پایین‌ترین رتبه عدم محبوبیت را کسب کرده است.

پیش‌بینی پیروزی نامزدها

فهمیدن این که مردم فکر می‌کنند چه کسی در انتخابات ریاست جمهوری امسال برنده خواهد شد می‌تواند تصویری تصویری از فضای انتخابات و تفاوت گرایش آنان با انتظار و پیش‌بینی‌شان از انتخابات به دست دهد. اگر فقط ۳ نامزدِ دارای بخت بیشتر برای انتخاب را در نظر بگیریم، در یک هفته اخیر، روحانی با روندی با افزایش آندک، بخت اول به حساب آمده است. مردم بخت پیروزی قالیباف و رئیسی را معادل هم ارزیابی می‌کنند.

مشارکت در انتخابات

میزان مشارکت اعلام شده از جانب پاسخگویان در یک هفته گذشته، روند نسبتاً ثابتی را نشان می‌دهد. ۷۲ درصد پاسخگویان می‌گویند به احتمال زیاد یا خیلی زیاد در انتخابات این دوره ریاست جمهوری شرکت خواهند کرد. در مقابل، ۱۵ درصد می‌گویند احتمال کم یا بسیار کمی وجود دارد که در این انتخابات شرکت کنند. گذشته از ۵ درصد از پاسخگویانی که احتمال شرکت آن‌ها در انتخابات – بیش یا کم – وجود دارد، ۲ درصد نیز در این زمینه به تصمیم مشخصی نرسیده‌اند.
باید توجه داشت که میزان مشارکت اعلام شده در نظرسنجی‌ها، از جمله نظرسنجی حاضر، لزوماً معادل همان میزان از نسبت شرکت کنندگان در روز انتخابات نیست. در نظرسنجی‌ها، معمولاً میزان «اعلام مشارکت»، بیش از میزان «مشارکت عملی» در روز انتخابات است. تفاوت «مشارکت اعلامی» و «مشارکت عملی» فقط مختص ایران نیست.

پیگیری مناظره‌‌ها

اعلام پیگیری مناظره‌ها از طرف پاسخگویان، به مرور افزایش نشان می‌دهد. البته باید توجه داشت پاسخگویان، «مناظره» را اعم از برنامه‌های مناظره نامزدها با هم و سایر برنامه‌‌های تبلیغاتی کاندیداها در رسانه‌‌های همگانی قلمداد می‌کنند. اکنون نزدیک به ۶۰ درصد از پاسخگویان می‌گویند این نوع برنامه‌ها را دیده یا شنیده‌اند و در مقابل حدود ۴۰ درصد می‌گویند یا ندیده و نشنیده‌اند یا اساسا از موضوع بی اطلاع هستند.

روش پیمایش:

  • این پیمایش‌ به شیوه چرخشی چهار روزه در سطح ملی در فاصله روزهای ۱۹ تا ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۶ انجام شده است.
  • مصاحبه‌ها به صورت تلفنی با ۱۱۹۹ نفر از ایرانیان  ۱۸ سال و مسن‌ترِ ساکن ایران صورت گرفته است که به صورت تصادفی انتخاب شده‌اند.
  • مصاحبه‌ها توسط پرسشگران فارسی زبان در طول ساعات روز انجام شده است.
  • مصاحبه‌گران به صورت عمومی برای پرسشگری و به صورت اختصاصی برای هر پیمایش آموزش دیده و در صورت موفقیت در آزمون مصاحبه‌گری، برای پرسشگری انتخاب شده‌اند.
  • هر مصاحبه بر حسب میزان اعتماد و صداقت پاسخگویان، توسط پرسشگر و ناظر پرسشگری ارزیابی و نمره داده شده است. پاسخگویانی که نمره اعتماد یا صداقت آن‌ها «خیلی کم» تشخیص داده شده، از نمونه کنار گذاشته شده‌اند.
  • طرح نمونه‌گیری، نمونه‌گیری نسبتی دو مرحله‌ای بر حسب سهم اپراتورهای مختلف در بازار تلفن و سپس به صورت تصادفی ساده بوده است.
  • نمونه‌ با توجه به اطلاعاتِ قابل دسترسیِ آخرین سرشماری ملی (۱۳۹۰) بر حسب جنسیت، گروه سنی و محل اقامت (شهری/روستایی) وزن داده شده است.
نتایج به دست آمده از این پیمایش را با فرض بیشترین واریانس، با اطمینان ۹۵٪ و با حاشیه‌ی خطای  ۲/۸۳± تا ۳/۷۵±  (بر حسب تعداد پاسخ‌ها به هر سوال) می‌توان به کل جمعیت تعمیم داد.
در فرمت پی‌دی‌اف ببینید

نتایج نظرسنجی ۲۲ اردیبشهت ۱۳۹۶

English