Poll5P 2017-05-12T02:45:47+00:00

نتایج نظرسنجی ۲۰ اردیبهشت

رای برای انتخاب رئیس جمهور

آرای حسن روحانی نامزد پیشتاز انتخابات امروز افزایشی قابل ملاحظه نشان می‌دهد. اکنون حدود ۵۸ درصد از کسانی که می‌گویند:
۱) قطعاً یا احتمالا، در انتخابات شرکت خواهند کرد: و
۲) به یکی از ۶ نامزد موجود رای‌ می‌دهند؛
حسن روحانی را به عنوان فرد منتخب خود در روزهای اخیر برگزیده‌اند. در مقابل آرای محمدباقر قالیباف با حدود ۵ درصد کاهش روبروست و آرای ابراهیم رئیسی تغییر شدیدی نداشته است. به این ترتیب به نظر می‌رسد رقابت بین روحانی – قالیباف دارد جای خود را به رقابت میان روحانی – رئیسی می‌دهد. (نمودار بالا)
آیا این روند در روزهای آینده ادامه پیدا خواهد کرد؟ تنها نتایج نظرسنجی‌های بعدی می‌تواند به روشن شدن این موضوع کمک کند.
به علاوه باید توجه داشت که گرچه نسبت مرددها در حال کاهش است، اما در فاصله کمتر از ده روز تا انتخابات هنوز ۳۰ درصد از رای دهندگان مردد هستند و ۱۴ درصد نظر مشخص ابراز نکرده‌اند. (نمودارسمت چپ).

انتخاب دوم پاسخگویان

در طول پنج روز اخیر، از مردم سوال شده است که اگر تا روز رای‌گیری نظرشان عوض شود، به چه کسی دیگری رای خواهند داد. حدود یک پنجم از رای‌دهندگان بر نظر اول خود پافشاری می‌کنند و می‌گویند به شخص دیگری رای نمی‌دهند. آرای قالیباف به عنوان انتخاب دوم، هنوز در حال رشد اما با سرعتی کمتر است و آرای دیگران تغییر شدیدی نشان نمی‌دهد.

کاندیدای نامحبوب

بیشتر پاسخگویان کماکان از بیان این موضوع سرباز می‌زنند که بگویند کدامیک از کاندیداهای موجود آن قدر به نظرشان نامطلوب است که به هیچ وجه حاضر به رای دادن به او نیستند. در واقع، نزدیک به ۴۸ درصد از پاسخگویان می‌گویند هیچ کس از نظر آنان آن‌قدرها نامحبوب نیست یا این که نمی توانند یا نمی‌خواهند بگویند که نامزد نامطلوب آنان کیست. رتبه سه نامزد نامحبوب مانند رتبه سه نامزدی است که بیشترین رای را دارند: به ترتیب روحانی (۸ درصد)، رئیسی (۴ درصد) و قالیباف (۴ درصد). جهانگیری (با کمتر از یک درصد) کماکان پایین‌ترین رتبه عدم محبوبیت را کسب کرده است.

پیش‌بینی پیروزی نامزدها

فهمیدن این که مردم فکر می‌کنند چه کسی در انتخابات ریاست جمهوری امسال برنده خواهد شد می‌تواند تصویری تصویری از فضای انتخابات و تفاوت گرایش آنان با انتظار و پیش‌بینی‌شان از انتخابات به دست دهد. اگر فقط ۳ نامزدِ دارای بخت بیشتر برای انتخاب را در نظر بگیریم، تنها تحول در ۵ روز اخیر، جا به جا شدن تخمین بخت پیروزی رئیسی و قالیباف است. اکنون از نظر مردم بخت پیروزی قالیباف کمتر از رئیسی است و روحانی کماکان بخت‌های اول پیروزی به شمار می‌رود.

مشارکت در انتخابات

میزان مشارکت اعلام شده از جانب پاسخگویان در پنج روز گذشته، روند نسبتاً ثابتی را نشان می‌دهد. حدود ۷۰ درصد پاسخگویان می‌گویند به احتمال زیاد یا خیلی زیاد در انتخابات این دوره ریاست جمهوری شرکت خواهند کرد. در مقابل، ۱۴ درصد می‌گویند احتمال کم یا بسیار کمی وجود دارد که در این انتخابات شرکت کنند. گذشته از ۷ درصد از پاسخگویانی که احتمال شرکت آن‌ها در انتخابات – بیش یا کم – وجود دارد، ۵ درصد نیز در این زمینه به تصمیم مشخصی نرسیده‌اند.
باید توجه داشت که میزان مشارکت اعلام شده در نظرسنجی‌ها، از جمله نظرسنجی حاضر، لزوماً معادل همان میزان از نسبت شرکت کنندگان در روز انتخابات نیست. در نظرسنجی‌ها، معمولاً میزان «اعلام مشارکت»، بیش از میزان «مشارکت عملی» در روز انتخابات است. تفاوت «مشارکت اعلامی» و «مشارکت عملی» فقط مختص ایران نیست.

پیگیری مناظره‌‌ها

پیگیری مناظره‌ها موضوعی است که پاسخگویان را تا حدی به دو گروه نسبتاً هم وزن تقسیم می‌کند. اما میزان توجه به مناظره‌ها بعد از مناظره دوم افزایش نشان می‌دهد. حدود ۵۴ درصد از پاسخگویان می‌گویند مناظره‌های انتخاباتی را دنبال کرده‌اند و ۴۲ درصد از آنان می‌گویند این مناظره‌ها را تا به حال دنبال نکرده‌اند. ۴۹ درصد از پاسخگویان مناظره‌ها را تماشا کرده‌اند و ۳ درصد از آنان مناظره‌ها را شنیده‌اند

روش پیمایش:

  • این پیمایش‌ به شیوه چرخشی چهار روزه در سطح ملی در فاصله روزهای ۱۷ تا ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۶ انجام شده است.
  • مصاحبه‌ها به صورت تلفنی با ۱۱۸۹ نفر از ایرانیان  ۱۸ سال و مسن‌ترِ ساکن ایران صورت گرفته است که به صورت تصادفی انتخاب شده‌اند.
  • مصاحبه‌ها توسط پرسشگران فارسی زبان در طول ساعات روز انجام شده است.
  • مصاحبه‌گران به صورت عمومی برای پرسشگری و به صورت اختصاصی برای هر پیمایش آموزش دیده و در صورت موفقیت در آزمون مصاحبه‌گری، برای پرسشگری انتخاب شده‌اند.
  • هر مصاحبه بر حسب میزان اعتماد و صداقت پاسخگویان، توسط پرسشگر و ناظر پرسشگری ارزیابی و نمره داده شده است. پاسخگویانی که نمره اعتماد یا صداقت آن‌ها «خیلی کم» تشخیص داده شده، از نمونه کنار گذاشته شده‌اند.
  • طرح نمونه‌گیری، نمونه‌گیری نسبتی دو مرحله‌ای بر حسب سهم اپراتورهای مختلف در بازار تلفن و سپس به صورت تصادفی ساده بوده است.
  • نمونه‌ با توجه به اطلاعاتِ قابل دسترسیِ آخرین سرشماری ملی (۱۳۹۰) بر حسب جنسیت، گروه سنی و محل اقامت (شهری/روستایی) وزن داده شده است.
نتایج به دست آمده از این پیمایش را با فرض بیشترین واریانس، با اطمینان ۹۵٪ و با حاشیه‌ی خطای  ۲/۸۲± تا ۳/۷۵±  (بر حسب تعداد پاسخ‌ها به هر سوال) می‌توان به کل جمعیت تعمیم داد.

در فرمت پی‌دی‌اف ببینید

نتایج نظرسنجی ۲۰ اردیبشهت ۱۳۹۶

English