شرکت یا عدم شرکت در انتخابات

شرکت یا عدم شرکت در انتخابات بر اساس گروه سنی

گروه‌های سنی جوان‌تر کمتر احتمال می‌دهند در انتخابات شرکت کنند تا گروه‌‌های سنی بالاتر. به صورت معکوس، افراد واقع در سنین پایین‌تر بیشتر احتمال دارد در انتخابات شرکت نکنند.

2017-07-05T23:20:24+00:00

Leave A Comment